När du bör anlita målare

Att måla om hemma handlar inte bara om att åstadkomma en estetiskt förändring. Alla som är måna om att bevara eller höja värdet på sin fastighet bör måla om med jämna mellanrum för att inte försämra värdet eller riskera problem där det skyddande färglagret sett sina bästa år. Färg är alltså inte bara en fråga om kulör utan också om skydd mot väder och vind. Det gäller särskilt utomhusfärger. Utan bra fasadfärg kan det material som ett hus är tillverkat av ta allvarlig skada. Det är bättre att anlita en målare än att skjuta upp målningen.

Är det inte bäst att måla om själv?

Att måla om ett hus är helt klart ett genomförbart projekt även om det kanske är lite svårare och pilligare än vad många hemmafixare inbillar sig. Inomhus är underarbetet viktigt för dem som vill ha ett jämnt resultat. Ögat registrerar mer än vad vi är medvetna om och dåligt målade rum påverkar oss – även om vi inte tänker på det. Att måla på tapet kan innebära att tapeten släpper från väggen. För ett riktigt bra resultat krävs ofta att man bredspacklar de ytor som man vill måla. Det är ett arbetsmoment som det tar lite tid att lära sig och det är tungt i längden. Vid målning utomhus är det av yttersta vikt att välja rätt färg utifrån det material man målar på. Här finns även en miljöaspekt att väga in men det är svårt utan kunskap. De flesta är medvetna om att asfaltsläggare har ett riskfullt arbete men även målning kräver skyddsutrustning – inte minst om man målar från höga höjder.

För och nackdelar med att anlita proffs

5832033942_wallpapering_CologneMåla själv kan du bara göra om du har gått om tid och inte har möjlighet att använda den tiden till att tjäna mer pengar än vad en målare kostar per timme. Att måla är dock inte svårare än att du kan göra det fackmannamässigt på egen hand. Det är heller inte så enkelt att du klarar det utan studera de olika stegen i förväg. Proffs målar snabbare och det kan vara skönt om du vill ha en snabb förändring, dessutom kan du i regel anförtro alla beslut kring vilken färg som är bäst för ditt projekt till målarfirman i fråga. Större firmor har även tillgång till all den skyddsutrustning som du annars kanske måste hyra. Om du målar med våtrumsfärg i badrummet är det troligare att försäkringen gäller när olyckan är framme, om arbetet är professionellt utfört. Att måla är rätt kul, särskilt när det inte är så bråttom. Det ska man komma ihåg innan man anlitar proffs för arbetet.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *